Обхватът на сертифицирането на НКК на електрически продукти за ниско напрежение в съответствие с изискванията на разпоредбите за прилагане обхваща следните категории продукти:

1. Защита срещу течове: Подходяща е за прекъсвачи с остатъчен ток с номинално напрежение до 380 V и номинален ток до 200 А. Установяването на остатъчен ток може да се постигне едновременно и да се сравнява остатъчната токова референтна стойност и ако остатъчният ток устройство (напр. устройство с остатъчен ток), повреден ток на Референтната стойност надвишава трите функции, разделящи защитената верига или други подобни или комбинация от средства (например от прекъсвача и прекъсвача за ниско напрежение или устройството за остатъчен ток на нисковолтовия контактор).

2. Прекъсвач: Приложим към основните контакти, използвани за достъп до прекъсвачи, чието номинално напрежение не надвишава веригата AC 1000 V или DC 1500 V.

3. Предпазител: ако токът надхвърли предварително определена стойност за време, достатъчно да издуха едно или повече специално разработени и пропорционални на този токов разпенен предпазител, с което се вкарва в окончателното изключване на устройството. Предпазителят се състои от всички компоненти, които съставят цялото устройство. Подходящ за предпазители с капсуловани предпазители, ограничаващи тока, с номинална крепежна мощност най-малко 6 kA. Предпазителят като защита не надвишава номиналното напрежение на веригата 1000 V AC или честота, не по-голяма от веригата на номиналното напрежение DC с 1500V.

4. Нисковолтов прекъсвач (разединител, разединител, комбинация от предпазители): при нормални условия на захранване (включително определени условия на претоварване) е възможно да се включат, зарежат и изключат токовете при определени анормални схеми (например късо съединение) се включва за определен период от време Може да носи електричество. Подходящи за комутационни устройства, разединители, разединители и комбинации от предпазители в разпределителната верига и в моторната верига, ако номиналното напрежение не надвишава 1000 V или не надвишава 1500 V DC.

5. Други устройства за защита на електрически вериги: За да защитите веригата или частите на електрическата верига от повреда на електрическото оборудване, приложете към главните контакти, използвани за достъп до номиналното напрежение не повече от веригата AC 1000 V или 1500 V DC.

6. Релета: Когато смяната на електрически вход на управляващо устройство в дадена верига отговаря на определено изискване, превключващо устройство, което осъществява предварително определена стъпка на промяна на контролираното количество в една или повече електрически вериги на устройството, е приложимо за номиналното напрежение оборудване за контролна линия. не надвишавайте AC 1000 V (честота, която не надхвърля 1000 Hz) или 600 V DC.

7. Други превключватели: механичен превключвател, който може да включва, управлява и прекъсва захранването при нормални условия на захранване (включително претоварени работни условия), но също така може да захранва в определени ненормални условия (например при условия на късо съединение) за определен период от време съответно. Електрически уреди. Приблизителният превключвател е превключвател за положение, който може да работи без механичен контакт с подвижна част. Приложимо за управляващи устройства, чието номинално напрежение не надвишава AC 1000 V (честота не надхвърля 1000 Hz) или DC 1500 V.

8. Други устройства: Подходящи за устройства за управление, чието номинално напрежение не надвишава AC 1000 V (честота не повече от 1000 Hz) или DC 1500 V.

9. Разпределителни устройства за ниско напрежение: едно или повече комутатори за ниско напрежение и свързаните с тях устройства за управление, измерване, сигнализация, защита, регулиране и др. Производителят отговаря за всички вътрешни електрически и механични връзки, заедно със структурни компоненти. Комбинация, която е конфигурирана. Тя се прилага за нисковолтови разпределителни устройства, които не надвишават номиналното напрежение 1000 V и не надвишават 1000 V. Приложим за комплекти комплекти оборудване, използвани във връзка с оборудване и оборудване за генериране, пренос, разпределение и преобразуване на енергия, за да се контролира потреблението на енергия. Подходящ за еднократно проектиране, производство и проверка или пълно стандартизиране на линии за масово производство.

Приложимите национални стандарти са:

GB16916.1
GB16916.21
GB16916.22
GB22794
GB24350
GB17701
GB22794
GB17885
GB20044
GB28527
GB16917.1
GB16917.21
GB16917.22
GB10963.1
GB10963.2
GB / T13539.2
GB / T13539.4
GB13539.1
GB13539.3
GB14048.1
GB14048.2
gb14048.3
gb14048.4
GB14048.5
GB14048.6
GB14048.9
GB / T14048.10
GB / T14048.11
GB / T22387
GB7251.12
GB7251.1
GB7251.2
GB7251.3
Т.н.

Подробности можете да намерите в Правилника за прилагане: CNCA-C03-01: 2014 нисковолтови комутационни устройства, CNCA-C03-02: 2014 Ni

CCC News

актуализиран е бизнес обхватът на изпитвателните лаборатории в Китай актуализиран е бизнес обхватът на изпитвателните лаборатории в Китай 2019, 01-04 - според неотдавнашно съобщение, следното дело ...
Стандарти в процес на преразглеждане Стандарти в процес на преразглеждане 2018, 12-30 - Според скорошна преса, публикувана от Стандартизацията ...
Обявиха китайския 2019 Holiday Schedule Обявиха китайския 2019 Holiday Schedule 2018, 12-23 - според неотдавнашно изявление на Генералната служба на ...
Китай CCC каталог актуализиран Китай CCC каталог актуализиран 2018, 12-17 - Според скорошно съвместно изявление на SAMR ("Държавен ...
нови сертифициращи органи за сертифициране за пожарни продукти в Китай нови сертифициращи органи за сертифициране за пожарни продукти в Китай 2018, 12-16 - според текущото съобщение на CNCA ("Сертифициране ...
Освобождават се нови стандарти на 27 Освобождават се нови стандарти на 27 2018, 11-26 - Според скорошна преса, публикувана от Стандартизацията ...
Освобождават се нови стандарти на 7 Освобождават се нови стандарти на 7 2018, 11-03 - Според скорошна преса, публикувана от Държавната администрация ...
Китай Реформация на системата за задължително сертифициране (CCC) Китай Реформация на системата за задължително сертифициране (CCC) 2018, 10-25 - На октомври 22, 2018, премиерът Li Keqiang председателства ...
Нови акредитирани лаборатории за изпитване за продуктите на CCC 2018, 10-16 - CNCA ("Сертифициране и акредитация администрация на КНР") ...

поддържа

Unterstützung

Вие работите с темпото си. Можете да управлявате проектите си независимо чрез нашия портал, както и да потърсите лична подкрепа. Следователно ние се ангажирахме с възможността да изработим вашите собствени процеси

Онлайн администрация

Онлайн администрация

Предлагаме ви възможност да извършите своя собствен процес на сертифициране, но без да се налага да се отказвате от ноу-хау или подкрепата на опитни служители. Онлайн системата е предназначена за различни сертификати и ви предлага списъци с често задавани въпроси, както и готови формуляри и таблици, както и модул за разясняване на открити въпроси с един от нашите служители.

Сертифициране за промяна

Сертифициране за промяна

В нашето бързо време промените в бизнеса са постоянен съпровод. Тя може да бъде разбита много бързо. Има вътрешни и външни причини за това. КС дава общ преглед на съответствието по време на промените.

Сътрудничество

Кооперации

Имаме само ограничен период от време и финансов капацитет и искаме да предложим цялостна услуга, а сътрудничеството има смисъл само между свързаните организации. Те имат надеждна структура, както и добра междуличностна хармония.

Отиди най-отгоре