Съгласно неотдавнашно съобщение от CNCA бяха публикувани редица нови разпоредби относно разрешението за маркиране на CCC ("Permission of Printing", "PoP", "CCC Mark"): преведеният текст може да бъде намерен по-долу.

От 20 март съответната сертифицираща организация отговаря за нередовната марка на CCC. Нередовната марка CCC е марка CCC, която с "ПЕЧАТНО, НАЛЯГАНИ, ПЕЧАТНИ, ЕКРАНА-ПЕЧАТ "," РАБОТЕН "," ЕТХЕД "," КАРВЕН ""се въвежда върху продукта.

Съгласно сегашната държава няма да бъде издадена официална нова Политическа програма. Ние, като доставчик на услуги в областта на CCC, ще ви издадем Поз, който сме проверили.

И от 20 март 2018 ще бъде единна CCC Марк без конкретна марка, като "S (Продукти за безопасност)", "EMC (електромагнитна съвместимост)", "S & E (Безопасност и електромагнитната съвместимост)", "F (Fire Борба) "," I (Информационна сигурност) ". Завод, който вече има валиден сертификат за CCC. и има валиден знак за CCC, той може да продължи да го използва.

Източник: CNCA известие (№10, 2018)

За обща информация относно CCC, моля, разгледайте тази глава CCC процедура. Ако имате въпроси, моля, използвайте Kонтакти стр.

公告 国家 公告 公告 уведомление на CNCA

Дата на публикуване: 2018-03-15

2018 年 第 10 号: 2018 (№10)

Източник: http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2018/201803/t20180315_56469.shtml

国家 认监委 关于 强制性 产品 认证 标志 改革 事项 的 公告

Известие за промяна на маркировката за CCC за продуктите на CCC

一, 取消 印刷 / 模式 CCC 标志 的 审核 和 收费

Такса за разрешение за печат не се прилага (прочетете повече!)

1. 自 2018 年 3 月 20 日 起, 取消 指定 标志 发放 管理 机构 (北京 中 强 认 产品 标志 技术 服务 中心) 对 印刷 / 模压 CCC 标志 的 审核, 并 取消 相应 的 审核 收费, 由 获证 企业 自行 印刷 / 模压CCC 标志.

1. Започвайки с 20 март 2018, използването на маркировката за CCC няма да бъде прегледано от предишния CCC (Център за издаване и управление на марката CCC = Център за маркиране), а таксата за разрешение за печат ще бъде премахната. Производителите могат дори да маркират логото на CCC за успешно сертифицирания продукт без да кандидатстват за разрешение за печат, стига да са спазени съотношението на размерите и съществуващите правила за маркировка (например логото на CCC не се деформира, съотношението ширина към височината 1,27: 1 и др. ),

2. 获证 企业 自行 印刷 / 模压 CCC 标志 按照 "强制性 产品 认证 标志 加 施 管理 要求" (见 附件 1) 执行.

Производителите, които имат валидни сертификати за CCC, могат да маркират логото на CCC съгласно "Изискване за обработка и управление на марката CCC" (вж. Приложение 1) върху успешно сертифицирания продукт

二, за 标准 设置 CCC 标志 的 发放 管理

Относно управлението на изложбата на редовната марка на CCC (редовен маркер за CCC = закупен стандартен CCC маркер)

1.自2018年5月1日起,指定认证机构承担标准规格CCC标志的发放管理工作,收费按照《国家发展改革委关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》(发改价格〔2015〕1299号)规定执行。

1. AB 1 май 2018 поема съответната сертифицираща организация, отговаряща за издаването на редовен знак за CCC. Таксата ще бъде таксувана съгласно Известие на Комисията за национално развитие и реформи 2015〕 no. 1299) платени.

2.2018 5 年 月 1 日前, 各 指定 认证 机构 应 完成 标准 规格 CCC 标志 发放 管理 的 各项 准备 工作, 包括 CCC 标志 发放 管理 程序, 联系人, 联系 电话 等, 并 予以 公布.

2. BIS 1 Май 2018 трябва да е подготвила съответната сертифицираща организация да работи с управлението на изложбата на редовната маркировка на МКО. Процедурата за управление на изложбата на маркировката на ЦКК, данните за контакт на лицето за контакт, както и телефонният номер и т.н. трябва да бъдат обявени.

3.指定标志发放管理机构(北京中强认产品标志技术服务中心)承担标准规格CCC标志的发放管理工作至2018年5月31日,自2018年6月1日起,不再承担标准规格CCC标志的发放工作。

3. Предишната изложбена организация на CCC Mark (Център за техническо обслужване на марката в ЦИК в Пекин = център за маркиране) е само BIS 31 Mai 2018, която отговаря за издаването на редовна марка CCC. От 1. Юни 2018, тази изложбена организация НЕ носи отговорност за издаването на редовна марка CCC.

三, 简化 整合 CCC 标志 的 类别

Опростяване и стандартизиране на категориите маркиране на МКО

自 2018 年 3 月 20 日 起, CCC 标志 不再 标注 S (安全 产品), EMC (电磁 兼容), S & Е (安全 与 电磁 兼容), F (消防), I (信息 安全) 等 细分 类别, 原有 CCC 标志 可 模 据 据 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰 淘汰.

От 20 март 2018 да има еднаква CCC марки без конкретни обозначения като "S (Продукти за безопасност)", "EMC (електромагнитна съвместимост)", "S & E (Безопасност и електромагнитната съвместимост)", "F (гасене на пожар ) "," I (Информационна сигурност) ". Производител, който има валиден сертификат за CCC и издадено от CNCA разрешение за печат, тази промяна може да бъде направена поотделно.

Често задавани въпроси за CCC

Повишен контрол върху използването на маркировката за CCC

Условия за ползване на CCC знак за маркиране / маркиране на CCC маркировка, кликнете върху снимката "Особености на продукта" и "Особености в производството" CCC знак за използване и управление на изпълнението, за използване на CCC знак за използване на интелектуална собственост и запис.

Производителите, които използват редовни маркировки за CCC или нередовни марки за CCC, трябва да създадат собствена система за използване и управление на CCC в съответствие с изискването за обработка и управление на маркировката на CCC и изисквания за правило за внедряване на продуктите на CCC и да използват маркировката за CCC, за да бъдат записани и архивирани.

指定 认证 机构 应 加强 CC CCC 标志 的 监督 管理 工作, 指导 获证 企业 正确 使用 CCC 标志, 落实 认证 机构 主体 责任.

Съответната организация за сертифициране трябва да засили контрола и контрола върху използването на марката CCC. Производителите могат да получат информация от съответната сертифицираща организация за правилното използване на маркировката на МКО.

Различните нива за управление на продуктите се отнасят до CCC знак за управление и управление.

Властите трябва да засилят мониторинга и контрола върху използването на маркировката за CCC.

五, 其他 事项

Допълнителна информация

原 "强制性 产品 认证 标志 管理 办法" (国家 认监委 公告 2001 年 第 1 号) 及 "关于 强制性 产品 认证 标志 发放 管理 相关 事项 的 公告" (国家 认监委 公告 2002 年 第 7 号) 同时废止.

Бившият "Метод за управление на маркировката за сертифициране на продукти на CCC" (CNCA no.1 2001) и "Съобщение за управление на издаване на сертификати за сертификати за продукти на CCC" (CNCA no.7 2002) са отменени.

Компонентите във вътрешността на автомобила и в отделението на двигателя са запалими материали.

FAQ

Имате общи въпроси относно CCC. Тази страница ви дава кратък преглед на темите, които ще придружавате в ЦК. За повече подробности относно продукта можете да погледнете наоколо в продуктовата област.
В този раздел ще получите списък на всички продукти, които са подходящи за CCC. Тук можете да видите най-важните информации и закони.
Процесът на сертифициране на CCC се състои от осем фази: прилагане, проверка на документи, осигуряване на тестови проби, тестване на проби, инспекция в предприятието, оценка на съответствието, одобрение на сертификат, издаване на сертификат.
Автомобилите са превозни средства без железопътен състав, които са задвижвани, имат четири или повече колела и пътни превозни средства, които не са задвижвани, проектирани и произведени, за да бъдат теглени от превозни средства и обикновено могат да се използват на пътища.
3C сертифицирането се нарича "задължителна система за сертифициране на продуктите". Това е система за оценяване на съответствието на продуктите на китайското правителство за защита на личната безопасност и националната сигурност на потребителите, за укрепване на управлението на качеството на продуктите и за нейното прилагане в съответствие със законите и подзаконовите актове. Така наречената сертификация 3C е задължителната система за сертифициране на продукти на Китай, английското наименование China Compulsory Certification, английският абревиационен CCC.

CCC News

12 продуктите са изтрити от китайския CCC каталог 12 продуктите са изтрити от китайския CCC каталог 2018, 12-05 - Според скорошно съвместно изявление на SAMR ("Държавен ...
Освобождават се нови стандарти на 27 Освобождават се нови стандарти на 27 2018, 11-26 - Според скорошна преса, публикувана от Стандартизацията ...
Освобождават се нови стандарти на 7 Освобождават се нови стандарти на 7 2018, 11-03 - Според скорошна преса, публикувана от Държавната администрация ...
Китай Реформация на системата за задължително сертифициране (CCC) Китай Реформация на системата за задължително сертифициране (CCC) 2018, 10-25 - На октомври 22, 2018, премиерът Li Keqiang председателства ...
Нови акредитирани лаборатории за изпитване за продуктите на CCC 2018, 10-16 - CNCA ("Сертифициране и акредитация администрация на КНР") ...
Процедура за сертифициране на Нова Китайска CCC Процедура за сертифициране на Нова Китайска CCC 2018, 10-03 - На октомври 1st, Китай CCC Сертифициране самостоятелно декларирани ...
454 Новите стандарти на GB са одобрени 454 Новите стандарти на GB са одобрени 2018, 09-21 - Според скорошна преса, публикувана от Държавната администрация ...
Внедрена е платформата за самостоятелна декларация на CCC Внедрена е платформата за самостоятелна декларация на CCC 2018, 09-15 - Съгласно съвместно съобщение от SAMR ("Държавна ад ...
Сътрудничество с Geely и Smart Eye Сътрудничество с Geely и Smart Eye 2018, 09-07 - според последната преса от CAAM, Китай Geely Auto ...
14 Нови стандарти на GB 14 Нови стандарти на GB 2018, 09-01 - според MIIT (Министерство на промишлеността и информацията ...

поддържа

Unterstützung

Вие работите с темпото си. Можете да управлявате проектите си независимо чрез нашия портал, както и да потърсите лична подкрепа. Следователно ние се ангажирахме с възможността да изработим вашите собствени процеси

Онлайн администрация

Онлайн администрация

Предлагаме ви възможност да извършите своя собствен процес на сертифициране, но без да се налага да се отказвате от ноу-хау или подкрепата на опитни служители. Онлайн системата е предназначена за различни сертификати и ви предлага списъци с често задавани въпроси, както и готови формуляри и таблици, както и модул за разясняване на открити въпроси с един от нашите служители.

Сертифициране за промяна

Сертифициране за промяна

В нашето бързо време промените в бизнеса са постоянен съпровод. Тя може да бъде разбита много бързо. Има вътрешни и външни причини за това. КС дава общ преглед на съответствието по време на промените.

Сътрудничество

Кооперации

Имаме само ограничен период от време и финансов капацитет и искаме да предложим цялостна услуга, а сътрудничеството има смисъл само между свързаните организации. Те имат надеждна структура, както и добра междуличностна хармония.

Отиди най-отгоре